Freddy

Freddy Mulder


Bijnaam


Festus Pereboom


Festus  Pereboom

Lid vanaf het begin

V.P.S. (voorzitter, penningmeester en secretaris)

Webmaster van deze site

Reserve chauffeur van de club

freddy@vvdb.nl

vps@vvdb.nl